MISIUNE ȘI OBIECTIVE

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA MISIUNE Universitatea din Craiova îşi asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale: generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie; formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic; formarea iniţială şi…