ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

Prin această specializare, Departamentul Arte și Media își asumă cu pasiune misiunea de a pregăti la un înalt nivel artiști din domeniul teatrului, capabili de perfecționare, cu un orizont ridicat al așteptărilor profesionale. Specializarea Artele Spectacolului Actorie îi oferă studentului aflat la începutul drumului către marea scenă modalități multiple prin care acesta se descoperă și stabilește legături cu viața artistică în care se poate integra la sfârșitul studiilor.

Proiectele culturale și cele de studiu aprofundat sunt elaborate împreună cu profesori specialiști angajați în instituții de profil din Craiova, dar și din țară, mulți dintre aceștia fiind interesați de internaționalizarea domeniului de studiu. Găsirea de noi soluții de promovare a studentului în festivaluri sau deschiderea de noi domenii conexe preocupă permanent acest Departament, prin invitarea unor personalități din lumea teatrului, a muzicii sau a filmului, care susțin seminarii pe teme de actualitate.

Relația studentului cu instituțiile de cultură din Craiova se materializează în această specializare pe baza parteneriatelor cu teatrele și instituțiile de cultură locale sau regionale unde aceștia pot deveni angajați sau colaboratori. Practica artistică este mijlocul prin care viitorii artiști cunosc mediul profesional, fiind încurajați să participe la proiecte culturale care sunt asociate evenimentelor organizate de stakeholder-ii locali și instituțiile partenere.

Grija pentru o coordonare eficientă și coerentă din partea conducerii Departamentului este susținută prin ședințe periodice cu profesorii tuturor disciplinelor, care propun programe analitice adaptate nevoilor actuale ale studentului.

Misiunea programului de studiu Artele Spectacolului – Actorie vizează două direcții: practică și cercetare artistică. Formarea specialiștilor în domeniu se referă la  derularea primului ciclu de pregătire (licență), care se completează cu aprofundarea noțiunilor de artă teatrală în ciclul al doilea de studii, cel de master, unde se aprofundează atitudini, principii, concepte și tehnici specifice cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului.

Experimentarea mijloacelor procesului de creație în cadrul diferitelor metode teatrale întărește conștientizarea acestuia prin exerciții cu grad de complexitate ridicat. Astfel, obiectivele principale sunt: formarea și aprofundarea viziunii asupra metodologiei artei actorului, care se verifică prin realizarea și montarea practică de texte dramatice; analizarea diferitelor metode și tehnici teatrale; aplicarea practică a diferitelor metode prin teme și exerciții.

Studenții sunt puși în contact direct cu publicul în examenele de licență care devin spectacole, urmărind interesul pentru valorile clasice ale teatrului și pentru interdisciplinaritatea specifică artei contemporane. Mai mult, studenții noștri sunt stimulați să lucreze și să cerceteze în echipă, să experimenteze formule de lucru diferite, să înțeleagă spectacolul de teatru ca pe un fenomen social cu rol de schimbare în lumea contemporană.

Baza materială a departamentului oferă resursele necesare, logistică și spații generoase dedicate pentru fiecare disciplină.

Metodele de diseminare a pregătirii privind formarea studentului sunt axate pe dezvoltarea aptitudinilor în:

 • tehnica vorbirii scenice;
 • stimularea creativității prin cursurile de improvizație;
 • stabilirea unei baze teoretice prin studiul despre istoria teatrului;
 • pregătirea studentului din punct de vedere kinetic, cu ajutorul cursurilor de sport,

de plastică corporală, prin discipline care urmăresc armonia acestor abilități, explorând dansul și mișcarea scenică;

 • perfecționarea cunoștințelor pentru limbile străine;
 • analiza abilităților de antreprenor cultural ale studentului, prin învățarea practică de adaptare la mediul cultural independent, oferite de cusurile de management cultural;
 • inițierea în laboratoare de studiu pentru formarea personalității artistice creatoare în domeniul artei actorului de film;

Atelierele de practică artistică ridică nivelul creativităţii proprii în procesul scenic individual, contribuind și la:

 • dezvoltarea capacităţii individuale de interpretare a textului în concordanţă cu cerinţele textului;
 • aplicativitatea ideilor proprii folosind texte de factură psihologică din teatrul clasic;
 • conturarea rolului, ca personaj dramatic;
 • dezvoltarea conceptului de rol şi construcţia lui pornind de la datele proprii;
 • aplicarea mijloacelor de expresie artistică.

Specializarea Artele Spectacolului Actorie pregătește multidisciplinar actori profesionişti de teatru, oferind și alte alternative de ocupare a forței de muncă prin cursurile opționale de pedagogie și educaţie teatrală, viitori esteticieni în teoriei artei spectacolului, antreprenori şi manageri culturali, actori de film, artiști de care societatea are mare nevoie.