FORMULARE CERERI

Cerere înscriere examen finalizare studii

Cerere de reînmatriculare

Formular cerere tema licență/disertație/absolvire

Declarație anti-plagiat

Cerere licență/disertație/absolvire – absolvenți alte promoții

Cerere de eliberare acte de studii (la finalizare)

Fișă înscriere examen licență sau disertație

Model cerere cazare cămin

Cerere credite / credite ani terminali

Model cerere eliberare adeverință

Cereri diverse (ex. eliberare documente / adeverințe / programe analitice / situații școlare etc.)

Pentru eliberarea altor tipuri de acte sau duplicate acte de studii, vă rugăm să contactați BIROUL ACTE DE STUDII al Universității din Craiova.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE DE STUDII

Luni – Joi

08.00 – 12.00 – eliberare diplome de absolvire, licență, inginer, master, studii aprofundate, doctor ;

12.00 – 14.00 – eliberare certificate de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și certificate pentru gradele didactice;

14.00 – 16.00 – eliberare acte de studii ale absolvenților programelor de studii postuniversitare.

CONTACT ELIBERARE ACTE DE STUDII

Str. A. I. CUZA, Nr.13, parter, camera 278, Craiova.

Tel. 0251.417.108
Tel. 0251.419.015 (pentru: certificate/adeverinte grade didactice, certificate absolvire DPPD, diplome conversie profesionala, certificate programe postuniversitare)
Email: acte.studii@ucv.roprograme.postuniversitare@ucv.ro | perfectionare.ucv@gmail.com,

Documente necesare eliberare acte de studii :

– Carte de identitate sau paşaport valabile (în original);- Supliment la diplomă/ Foaia Matricolă (daca a fost ridicat/ă personal de la secretariatul facultății absolvite);
– 2 fotografii color, format 3×4 cm, realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (pentru următoarele categorii de acte de studii: diplome de absolvire, licență, inginer, master (Lg. 84/1995 și Lg. 288/2004), studii aprofundate; diplome de studii postuniversitare de specializare (Lg. 84/1995), certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecționare (Lg. 84/1995), diplome de conversie profesională (Lg. 84/1995) și în cazul în care fotografiile nu au fost depuse);
– Dovada achitării taxei de arhivare în cazul absolvenților care, după 1 an de la finalizarea studiilor, nu și-au ridicat actele de studii depuse în original la secretariatul facultății.

Taxa percepută este 150 lei. Plata taxei se poate face la Casieria Universității din Craiova, din str. Libertății, nr. 19 sau în contul:

RO48BRDE170SV46910431700

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Cod Fiscal: 4553380

La explicații se va completa: taxă arhivare dosar personal pentru – numele absolventului, facultatea absolvită.

Actele de studii se eliberează personal, titularului. În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat / împuternicire avocațială, în original și în copie.