MASTER MEDIA ONLINE ȘI IMAGINE INSTITUȚIONALĂ

MEDIA ONLINE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ este singurul program de studii masterale în domeniul Științe ale comunicării de la Universitatea din Craiova.
Programul MEDIA ONLINE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ este conceput să realizeze:
a) dezvoltarea competențelor profesionale şi extinderea pregătirii de specialitate şi interdisciplinare a absolvenților programelor de studii în domeniul Ştiințe ale comunicării, în vederea accederii la programe de studii doctorale;
b) facilitarea inserţiei profesionale pe piața muncii, în domeniul comunicațional, prin profesionalizarea comunicatorilor și a relaţioniştilor cu presa, ca experţi în comunicarea online și în relațiile cu jurnalismul online;
c) inovarea domeniului comunicării şi jurnalismului online, prin valorificarea rezultatelor cercetărilor fundamentale şi practic-aplicative.
Programul se adresează în special absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Ştiinţe ale comunicării, dar se adresează, în egală măsură, şi altor absolvenţi cu studii de licenţă în domeniile Ştiinţe sociale, Ştiinţe economice, Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe juridice, Teologie, Arte etc., aprofundând cunoştinţe avansate din ştiinţele comunicării, cu deosebită relevanţă şi de maximă importanţă teoretică şi aplicativă.

MISIUNEA PROGRAMULUI DE MASTER MEDIA ONLINE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ

este formarea profesională şi ştiinţifică prin aprofundare interdisciplinară, ca răspuns la cerinţele informatizării şi tehnologizării forţei de muncă actuale.

 

MEDIA ONLINE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ oferă pregătire profesională pentru funcții precum: mediator, referent de marketing, dar și pentru diferite ocupaţii recunoscute în COR: 243201 specialist în relaţii publice; 243203 Referent de specialitate marketing; 243205 Consultant cameral; 243206 Purtător de cuvânt; 243209 Organizator relații; 243210 Organizator târguri și expoziții; 243213 Expert relaţii externe; 243216 Analist servicii client; 243217 Asistent director/responsabil de funcţiune; 243222 Manager atragere fonduri;  mediator 243202; specialist în activitatea de lobby 243220.

Profilul masteratului este profesional (orientat spre formarea experților în comunicare relații publice care să profeseze pe piață), dar se creează şi condiţiile pentru dezvoltarea teoretică, ceea ce determină dezvoltarea de abilități pentru profesarea comunicării în domenii strategice și de top management, ca și pentru începerea unei eventuale cariere în domeniul academic (cum ar fi înscrierea la doctorat). De aceea, sunt selectate teme din mai multe domenii: informatică, psihologie, sociologie, ştiinţe economice, ştiinţe juridice. În această manieră, a fost constituit un pachet de discipline de factură interdisciplinară. Ponderea tuturor disciplinelor academice este exprimată prin credite transferabile ECTS.

CE STUDIEZI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE MASTER MEDIA ONLINE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ

 

 • Abordări şi teorii în comunicarea modernă
 • Cultură digitală şi media emergentă
 • Tehnici şi metode de analiză mass media
 • Epistemologia în practică: informaţie, scepticism şi fake news
 • Tehnici de lucru în presa online
 • Producţia de televiziune digitală
 • Narațiunea vizuală
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Materiale audio-vizuale în PR şi publicitate
 • Înțelegerea publicului online şi măsurarea audienţei
 • Societate și comunicare de masă
 • Poziţionare strategică şi reputaţie online şi offline a instituţiei
 • Managementul și comunicarea de criză
 • Planificare media instituţională
 • Brand management şi identitate corporativă online
 • Sisteme informatice de gestiune a reputației online
 • Responsabilitate socială corporativă
 • Creativitate și inovație în comunicare
 • Stagiu de elaborare a disertatiei

Practica de specialitate se va face semestrial, la instituții cu departamente puternice de comunicare, din mediul bugetar, dar și din mediul privat.

Urmărește oferta noastră educațională și înscrie-te la un program de master modern, adaptat cerințelor și dinamicii actuale ale pieței muncii din România și străinătate.

sss