PROGRAME DE STUDII LICENȚĂ
anul universitar 2022-2023, învățământ ZI

domeniul de licență

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

specializarea

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

domeniul de licență

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

specializarea

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA

(COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)

domeniul de licență

MUZICĂ

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE

specializarea

MUZICĂ

domeniul de licență

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

specializarea

JURNALISM

NUMĂR DE LOCURI / FACULTATE / DOMENIU / SPECIALIZARE

CALENDAR ADMITERE-ÎNMATRICULARE

 • 16 – 19 septembrie 2022 – Confirmarea locurilor (-Plata taxei de înmatriculare; -Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere);
 • 20 septembrie 2022 – Afișare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate;
 • 21-24 septembrie 2022 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei taxe de școlarizare – 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă);
 • 26 septembrie 2022 – Afișare rezultate finale.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere;*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverința (pentru absolvenții 2021);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenții de liceu din promoția 2020/2021 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverință tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menționându-se media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidații care sunt studenți: adeverința de student, adeverința (de student sau absolvent) privind forma de școlarizare (buget sau taxă);*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.
 10. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul licență) – dacă este cazul.

CONDIȚII ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Adrese de mail pe care le puteți folosi pentru clarificări care privesc Admiterea 2022/2023:

Craiova

cont Licenţă admiterelicenta.literecv@ucv.ro

Turnu-Severin

cont Licenţă admiterelicenta.literesv@ucv.ro

Contact:
Telefon  0251414468
Email:  secretariat.litere@ucv.ro