PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ
anul universitar 2023-2024

domeniul de licență

TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

specializarea

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)

IF / ZI

domeniul de licență

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

specializarea

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (CAV)

IF / ZI

domeniul de licență

MUZICĂ

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO

IF / ZI

specializarea

INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENT

IF / ZI

domeniul de licență

MUZICĂ

specializarea

MUZICĂ

IF / ZI

ÎNSCRIERE ȘI DEPUNERE ACTE ONLINE
(în portal apasă butonul „Înregistrează un cont nou”)

METODOLOGII ADMITERE 2023 - TOATE SPECIALIZĂRILE

CALENDAR ADMITERE-ÎNMATRICULARE

ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Domeniul de licență

Înscrierea candidaților Afișarea candidaților înscriși Desfășurarea probelor de concurs

(oral/probe de aptitudini)

Afișarea rezultatelor

parțiale

20.07. 2023

pe site-ul Universității din Craiova:

www.ucv.ro

Cinematografie și media 15.03-17.07.2023 18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2023

Domeniul de licență

Înscrierea candidaților Afișarea candidaților înscriși Desfășurarea probelor de concurs

(oral/probe de aptitudini)

Afișarea rezultatelor

parțiale

Teatru și artele spectacolului

15.03-17.07.2023

18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

20.07. 2023

pe site-ul Universității din Craiova:

www.ucv.ro

Cinematografie și media 15.03-17.07.2023 18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

Muzică

15.03-17.07.2023

18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE – ÎNMATRICULARE:
 2. 20-24.07.2023 – Confirmarea locurilor (- Plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria universității; – dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)
 3. 25.07.2023 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
 4. 25-30.07.2023 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; – Plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă; semnarea contracte de școlarizare)
 5. 31.07.2023 – Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afișare rezultate finale

CONDIȚII ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Teatru şi artele spectacolului

 

Artele spectacolului (actorie) (IF)

Examenul de admitere se va desfășura practic.

Probe de admitere:

·  Testare aptitudini interpretative 50%.

·  Testare creativitate prin Jocuri teatrale 50%.

Media de admitere se calculează astfel: Testare aptitudini interpretative 50%. Testare creativitate prin Jocuri teatrale 50%.

Criterii de departajare:

1.        Media la examenul de bacalaureat.
2.        Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 

Muzică (IF)

 

Probe de admitere:

PROBĂ INTERPRETATIVĂ (A)

Interpretarea a două piese reprezentative (vocal și/sau instrumental) alese din creația națională sau internațională, aparținând unuia dintre genurile următoare:

·  Clasic (arie, lied sau lucrări instrumentale);
·  Divertisment (muzică ușoară, folk, rock etc.);
·  Folcloric (muzică populară, romanță).
·  Piesele pot fi interpretate:
·  Vocal acompaniate de un instrument (pian, chitară etc.);
·  Vocal neacompaniate;
·  Instrumental (orice instrument muzical clasic, popular sau modern).

PROBĂ TEORETICĂ (B)

·  Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;
·  Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având formule ritmice de grad superior;
·  Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).

Media de admitere se calculează astfel: Nota la proba interpretativă (A) x 40% + Nota la proba teoretică (B) x 60%

Criterii de departajare:

1.     Media la examenul de Bacalaureat
2.     Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 

Interpretare muzicală – canto (IF)

Probe de admitere:

RECITAL (A)

Se vor prezenta minimum 2 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Lucrările muzicale vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament de pian.

PROBĂ TEORETICĂ (B)

·  Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora.
·  Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 1 alteraţie constitutivă, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 2, 3 şi 4 timpi, având formule ritmice de grad superior;
·  Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).
·  Reproducerea muzicală vocală a unui scurt fragment melodic: recunoașterea înălțimilor și duratelor.

Media de admitere se calculează astfel:

Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

Criterii de departajare:

1.     Media la examenul de Bacalaureat
2.     Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Muzică

 

Interpretare muzicală – instrumente (IF)

Probe de admitere:

RECITAL (A)  – Se vor prezenta minimum 3 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Comisia își rezervă dreptul de a limita numărul de lucrări audiate, în funcție de repertoriul prezentat. Lucrările muzicale cu acompaniament de pian vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament.

PROBĂ TEORETICĂ (B)

·  Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;
·  Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 2, 3 şi 4 timpi, având formule ritmice de grad superior;
·  Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).
·  Reproducerea muzicală vocală a unui scurt fragment melodic: recunoașterea înălțimilor și duratelor.

Media de admitere se calculează astfel: Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

Criterii de departajare:

1.     Media la examenul de Bacalaureat;
2.     Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licență: Cinematografie si media

 

Cinematografie, fotografie, media (IF)

Examenul de admitere se va desfășura practic (oral).

Probe de admitere:

·          Analiza unei fotografii la prima vedere 50%.
·          Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate 50%

Media de admitere se calculează astfel: Analiza unei fotografii la prima vedere 50%. Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate 50%

Criterii de departajare:

1.     Media la examenul de Bacalaureat
2.     Media generală obținută în anii de studiu de liceu

Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ADMITERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2023);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2022/2023 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi/absolvenți: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.
 10. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul licență) – dacă este cazul.

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro