Centrul de cercetare științifică și de creație artistică în domeniul artelor spectacolului

Obiectivele centrului de cercetare:

În conformitate cu prioritatile stiintifice si didactice stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii în cadrul reformei universitare si a apartenentei României la Uniunea Europeana, cu programele nationale de cercetare si dezvoltare, cu strategia proprie de dezvoltare a Universitatii din Craiova si a Facultatii de Litere din care face parte Departamentul de Arte, principalele obiective ale Centrului de cercetare științifică și de creație artistică în domeniul artelor spectacolului sunt:

 relansarea cercetarii stiintifice si creatiei artistice universitare în domeniul artelor spectacolului;

 realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale si interuniversitare cu institutii de profil din tara si din strainatate;

 participarea la programe de cooperare internationale prin granturi de cercetare comune;

 extinderea cercetarii si stimularea creatiei artistice în domeniul artelor spectacolului, în special a artei actorului si a interpretarii muzicale;

 formarea unor echipe competitive de cercetatori prin ridicarea nivelului infrastructurii de cercetare si creatie, în acord cu cerintele actuale pe plan national si international;

 orientarea cercetarii stiintifice si a temelor de creatie artistica catre obtinerea unui standard de competitivitate universitara de nivel national si international;

 realizarea unui sistem de pregatirea continua a corpului didactic si a studentilor prin participari la conferinte, ateliere si tabere de creatie, work-shop-uri, concerte, spectacole, simpozioane, turnee, festivaluri nationale si internationale, etc.;

 înfiintarea unei publicatii de specialitate, pe suport de hârtie si digital, destinata publicarii articolelor rezultate din activitatea Centrului de cercetare;

 apartenenta la organizatii profesionale, uniuni de creatie nationale si internationale;

 diseminarea cunostintelor acumulate.

Tipuri de activitati desfasurate în cadrul centrului de cercetare:

 studii teoretice de cercetare stiintifica;

 cercetare aplicata si creatie artistica;

 cursuri de perfectionare postuniversitara;

 realizarea unor contracte de cercetare cu diverse institutii;

 informare si documentare în special pentru tinerii cercetatori studenti, masteranzi sau doctoranzi.

Directii de cercetare si creatie:

 Studii, experimente si creatie în artele spectacolului (creatia de roluri, regia artistica a unor spectacole, scenografie si costume, machiaj,  animatie, coregrafie, miscare scenica, coloana sonora a unor spectacole, plastica si expresivitate corporala, exprimare scenica non-verbala, sunet muzical, cuvânt rostit – cuvânt cântat, miscare plastica în arta actorului, work-shop-uri teatrale si psihologie creationala, dirijat de cor, orchestra, acompaniament)

 Cercetare si studii în antropologia teatrala si în management  cultural (Cercetarea fenomenului teatral prin studii de istorie, teorie, estetica, dramaturgie, scriere dramatica, traducere si adaptare de texte pentru teatru, pedagogia teatrului, administratie, gestiune si productie de teatru, management si marketing teatral)

Cercetare si studii în domeniul muzicologiei (istoria muzicii, estetica muzicala, stilistica muzicala, forme si analize muzicale, folclor muzical, muzica bizantina, teorie muzicala, armonie, contrapunct, fuga, aranjamente si  prelucrari corale, teoria instrumentelor si orchestratie.

Membrii Centrului de cercetare sunt:

Consiliul Stiintific:

Conf. univ. dr. Constantin CICORT – Director

Prof. univ. dr. Eugen Petre SANDU

Lector univ. dr. Antonie MIHAIL – Secretar stiintific
Prof. univ. dr. Alexandru BOUREANU

Lector univ. dr. Gabriel MARCIU

Lector univ. dr. Antoniu ZAMFIR

Cercetator dr. Ruxandra KOHNO (asociat)

Membrii centrului:
Prof. univ.dr. Remus MARGINEAN – Membru de Onoare

Prof.univ.dr. Cornelia CÎRSTEA – Membru de Onoare

Conf.univ.dr. Smaragda MARGINEAN – Membru de Onoare

Lector univ. dr. Ancuta Simona SANDU

Lector univ. drd. Pavel SOPOV

Asist. univ. drd. Adrian ANDONE

Asist. univ. drd. Ioan CHERATA

Asist. univ. drd. Dan Alexandru SCHOR

Asist. univ. Diana TUGUI

Prep. univ. drd. Hariclea RADESCU

Prep. univ. drd. Laurentiu NICU

Prep. univ. drd. Edith NOFERI

Prep. univ. drd. Bogdan BOTEZATU

Prep. univ. drd. Gabriel ZAMFIR

Membrii asociati:
Teatrolog dr. Daria DIMIU

Teatrolog drd. Adriana TEODORESCU

Asist. drd. Germina COSMA

Actor drd. Mirela CIOABA

Regizor drd. Alina RECE

Dirijor Florian George ZAMFIR