TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE LUCRĂRI DE LICENȚĂ 2024

INFORMAȚII FINALIZARE STUDII 2024 | LICENȚĂ

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 4 iunie 2023.

Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 12 iunie 2023 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată până la data de 16 iunie 2023. Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii va fi postat pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura cu prezență fizică. Sălile vor fi anunțate cu maximum 3 zile înainte de susținere.

Înscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 19-21 iunie 2023, pe adresa de email a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

– Cererea pentru înscrierea la examenul de licență/disertație/absolvire. Aceasta este disponibilă pe site-ul facultății.

– Lucrarea elaborată, în format PDF;

– Fișa de recenzare a lucrării de licență/disertație/absolvire (întocmită de către profesorul coordonator);

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_acronim program de studiu;

Nume Prenume_Lucrare_acronim program de studiu;

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLR).

Acronimul programului de studii se găsește în tabelul de mai jos. Lucrările vor fi depuse la secretariat în format fizic, însoțite de referat, la ridicarea adeverinței de absolvire și a dosarului personal.

ÎN ACTUALIZARE

INFORMAȚII FINALIZARE STUDII 2024 | MASTERAT

ÎN ACTUALIZARE

Contact
Telefon: 0251414468
Email: secretariat.litere@ucv.ro

CALENDARE, METODOLOGII, REGULAMENTE - EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE / ABSOLVIRE - 2023

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 2023

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ MUZICĂ 2023

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE 2023

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO 2023

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență 2023

(vezi de la pagina 18)

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
CALENDAR examen de licență 2023