INFORMAȚII FINALIZARE STUDII 2023 | LICENȚĂ

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 4 iunie 2023.

Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 12 iunie 2023 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată până la data de 16 iunie 2023. Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii va fi postat pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura cu prezență fizică. Sălile vor fi anunțate cu maximum 3 zile înainte de susținere.

Înscrierea la examenul de finalizare studii

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 19-21 iunie 2023, pe adresa de email a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

– Cererea pentru înscrierea la examenul de licență/disertație/absolvire. Aceasta este disponibilă pe site-ul facultății.

– Lucrarea elaborată, în format PDF;

– Fișa de recenzare a lucrării de licență/disertație/absolvire (întocmită de către profesorul coordonator);

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_acronim program de studiu;

Nume Prenume_Lucrare_acronim program de studiu;

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLR).

Acronimul programului de studii se găsește în tabelul de mai jos. Lucrările vor fi depuse la secretariat în format fizic, însoțite de referat, la ridicarea adeverinței de absolvire și a dosarului personal.

SPECIALIZAREA LICENȚĂ ACRONIM

PROBA 1

MODALITATE DE SUSȚINERE

DATA DATĂ CONTESTAȚII PROBA 2

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

DATA

Artele

spectacolului –

actorie

LLA

– Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului

– Arta actorului

ORAL

4 iulie 2023

ORAL

5 iulie 2023
Interpretare

muzicală – Canto

LLV

– Recital vocal – lied, oratoriu, muzică de cameră

– Operă colectiv

PRACTIC /

ORAL

4 iulie 2023

ORAL

5 iulie 2023
Interpretare

muzicală –

Instrumente

LLI

– Recital instrumental

– Muzică de cameră

PRACTIC /

ORAL

4 iulie 2023

ORAL

5 iulie 2023
Muzică

LLM

– Forme muzicale sau istoria muzicii

– Folclor muzical

PRACTIC /

ORAL

4 iulie 2023

ORAL

5 iulie 2023
Jurnalism

LLJ

Jurnalism

SCRIS

3 iulie 2023 4 iulie 2023

ORAL

5 iulie 2023

INFORMAȚII FINALIZARE STUDII 2023 | MASTERAT

SPECIALIZAREA MASTER ACRONIM PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA DISERTAȚIEI PROBA ORALĂ / DATA
Arta actorului LMN 6 iulie 2023
Management și antreprenoriat cultural LMB 6 iulie 2023
Artă muzicală românească contemporană LMC 6 iulie 2023
Media online și imagine instituțională LMJ 4 iulie 2023

Contact
Telefon: 0251414468
Email: secretariat.litere@ucv.ro