CERTIFICAREA UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA - „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”

În urma realizării evaluării externe a calității academice de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Universităţii din Craiova i s-a acordat calificativul „Grad de încredere ridicat”.