PRE-ÎNSCRIERE ONLINE | ACTIVITATE UNIVERSITARĂ STUDENT

Cum accesez EvStud -Înscriere Online

EvStud – Înscriere Online se poate efectua accesând adresa web https://evstud.ucv.ro

Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal propriu și se urmăresc pașii ceruți de aplicație.

EvStud -Înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.
EvStud – Înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova.

Cui se adresează înscrierea online

EvStud – Înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.

De câte ori pot accesa Înscrierea Online?

Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de înscriere online pe întreaga perioadă de înscriere.
Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

Urmăriți Ghidul video pentru utilizarea aplicației EvStud – Înscriere Online

Acte necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere

În atenţia absolvenţilor de liceu, promoţia 2022

Absolvenţii de liceu promoţia 2022 care nu au primit documentele de absolvire (diplomă sau adeverinţă)  se pot înscrie online în admitere la Universitatea din Craiova, până pe data de 14 iulie a.c. fără a încărca aceste documente în platformă, urmând ca până la data de 17 iulie a.c. , ora 12:00, să încarce electronic diploma/adeverinţa.

Documentele de absolvire vor fi aduse în original pentru confirmarea locului la facultatea la care candidatul a fost admis până la data de 29 iulie a.c., conform calendarului de admitere la ciclul licenţă, sesiunea iulie, a.c.

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
   • prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
  • adeverință că provine din sistemul de protecție socială sau de la o asociație a rromilor pentru candidații care optează pentru locurile speciale.
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  •  certificatul de naștere;
  •  carte de identitate;
  • atestat/certificat de competență lingvistică;
  •  adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
   • prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
  • cerere de cazare
  •  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 •  Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de doctorat:

 • Fișa tip de înscriere – se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • certificat de naștere;
  • carte de identitate;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
  • diploma de licență sau echivalentul acesteia;
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
  • diploma de masterat sau echivalentul acesteia (dacă este cazul) (adeverință care sa ateste finalizarea studiilor, nota la examenul final și media anilor de studii pentru absolvenții de studii masterale promoția 2021);
  • foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
  • curriculum vitae;
  • lista de lucrări științifice publicate sau comunicate;
  • atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, Nivelul B2 (engleză, franceză, germană, italiană) sau echivalentul acestuia;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
   • prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
   • prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin regulamentul propriu al școlilor doctorale și prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorat.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Notă:

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admitere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisiile de admitere ale facultăţilor.