ANUNȚURI IMPORTANTE

Prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare

Pentru achitarea tranşei taxei de şcolarizare, având ca termen limită 15.02.2024 s-a stabilit în ședința Consiliului de Administrație din 15. 02.2024,  prelungirea până la data de 29.02.2024 inclusiv, cu exmatriculare în data de 01.03.2024, pentru ciclurile de şcolarizare licenţă, master, doctorat şi studii postuniversitare.

Înscrieri pentru premiul „Studentul Român ERASMUS+ al Anului”

În data de 26 aprilie 2024, Liga Studenților Români din Străinătate premiază la București tinerii români ale căror rezultate academice și extra-curriculare au atins nivelul de excelență pe plan internațional,  în cadrul celei de-a-15-a ediții a Galei Studenților Români din Străinătate – „Pași peste granițe”. În cadrul Galei LSRS sunt acordate premii la 8 categorii, printre care…

Acces electronic la literatura științifică

Biblioteca Universității din Craiova vă aduce la cunoștință faptul că E-nformation, în colaborare cu Asociaţia Anelis Plus, vă invită să participați la sesiunile de instruire interactivă cu tema: „Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din România” Aceste cursuri sunt gratuite și se adresează tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor,…

Acces gratuit la 15 baze de date științifice

În perioada 2023 – 2024 Universitatea din Craiova beneficiză de acces instituțional la 15 baze de date științice în cadrul Asociației Anelis Plus. Accesul se realizează prin recunoașterea IP-urilor instituționale, din interiorul instituției (detalii pe pagina Web a Bibliotecii – http://biblio.central.ucv.ro) sau de la distanță (acces mobil). De acces mobil (#deacasă) la următoarele baze de date științifice beneficiază inclusiv studenții (licență, master, doctorat) și  este…

Prelungirea perioadei de achitare a taxelor de școlarizare

Anunț prelungire perioada de achitare a taxelor de școlarizare În ședința Consiliului de Administrație din 9 octombrie 2023, s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare aferente anului universitar 2023/2024 pentru ciclurile de şcolarizare licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare, cu tranşele scadente până la data de 10.10.2023, precum şi pentru studenţii străini cu tranşa scadentă până…

Decontare transport local studenți/masteranzi/doctoranzi

Beneficiari: studenți la forma de învățământ cu frecvență, studii de licență, master, doctorat, cu vârsta până la 30 de ani Conform art.128, alin(3) din Legea învățământului superior nr.199/2023: Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei…