Mesajul rectorului

Mesajul Rectorului Universității din Craiova, Prof. Univ. Dr. CEZAR IONUȚ SPÎNU, cu ocazia deschiderii noului An Academic 2022-2023 “Sărbătorim 75 de ani de când comunitatea academică a Universității din Craiova clădește o cultură a excelenței pe plan local, național și internațional. Deschidem anul universitar cu numărul 76 și primim în familia UCV un număr de…

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA MISIUNE Universitatea din Craiova îşi asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale: generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie; formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic; formarea iniţială şi…

CERCETARE

CENTRE DE CERCETARE Centrul de cercetare științifică și de creație artistică în domeniul artelor spectacolului Obiectivele centrului de cercetare: În conformitate cu prioritatile stiintifice si didactice stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii în cadrul reformei universitare si a apartenentei României la Uniunea Europeana, cu programele nationale de cercetare si dezvoltare, cu strategia proprie de…