Lector univ. dr. HARICLEEA NICOLAU

CV + ANEXE

CURSURI PRACTICE:
Arta improvizației
Atelier de creație și cercetare
Arta actorului
Arta Improvizației scenice

mail: harinicolau@yahoo.com