INTERPRETARE MUZICALĂ - INSTRUMENTE

VIZUALIZEAZĂ SAU DESCARCĂ DESCRIEREA CURSURILOR

  • Formarea muzicianului pedagog din perspectiva cunoașterii cât mai cuprinzătoare a limbajelor componistice, care stau la baza diferitelor stiluri muzicale.
  • Cunoașterea și însușirea tehnicilor specifice scriiturii armonice are ca scop elaborarea corectă şi justă a lucrărilor compozitorilor din Clasicism, din punct de vedere artistic, estetic și stilistic.
  • Dezvoltarea auzului și gândirii armonice.
  • Studiul istoriei muzicii universale și românești este considerat fundamental în însușirea și înțelegerea principalelor stiluri muzicale, în crearea și îmbogățirea culturii artistice teoretice și practice a studenților, având un caracter informativ – de acumulare de cunoștințe, dar mai ales formativ.
  • Formarea muzical – pianistică, presupune o îmbinare rațională și echilibrată a dezvoltării tehnice și artistice, a muncii pentru dobândirea și desăvârșirea virtuozității instrumentale – cu munca pentru înțelegerea și aprofundarea fenomenului muzical – estetic.
  • Studiul instrumentelor – vioară, violă, violoncelul, contrabas, clarinet, trompetă, percuție – atingerea unui nivel optim de pregătire tehnică și estetică a studenților în raport cu exigențele și necesitățile contemporane în interpretare.
  • Studiul orchestrei și a muzicii de cameră.
  • Acompaniament pentru instrumente – inițierea studenților în toate problemele complexe pe care le ridică munca de acompaniator sau corepetitor contribuind la dezvoltarea unor aptitudini ca: simțul ritmic, armonic, tonal, simțul ansamblului, intuirea și redarea culorii orchestrale.