Colocviul național studențesc de teatru și film
(pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat)
organizat de Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai”
Cluj-Napoca, 31 mai – 1 iunie (vineri – sâmbătă) 2024

Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj organizează în zilele de 31 mai și 1 iunie 2024 a doua ediție a Colocviului național studențesc de teatru și film. Sunt invitați să participe studenții instituțiilor de învățământ superior din țară de la toate nivelurile: licență, masterat și doctorat (linia română și maghiară de studiu). Cazarea și masa sunt asigurate de către organizator.
Abordările pot fi de tipul:
I. Analiză şi cercetare ştiinţifică (eseu, analiză de spectacol/film)
Lucrarea presupune expunerea concisă a unei cercetări de nivel universitar cu relevanță în domeniul artelor spectacolului și filmului sau propunând abordări interdisciplinare.
II: Abordare critică a unei creaţii proprii (spectacol/film, concepţie regizorală, rol, dramaturgie (piesă de teatru/dramatizare/adaptare), scenariu de film (ecranizare, adaptare) etc.).
Timpul alocat unei prezentări este de 20 de minute.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un volum de tip e-book la editura Presa Universitară Clujeană (încadrată CNCS B în domeniul teatru și A în domeniul film).

Termen de predare: 30 iunie.

GHID DE REDACTARE:
– Lucrările vor avea maximum 10 pagini (scrise la un rând jumătate; font Times New Roman; aliniere de tip Justify).
– Lucrările vor include bibliografie și note de subsol.
– În vederea redactării lucrării vă recomandăm să vă adresați unui cadru didactic coordonator.
Str. M. Kogălniceanu nr. 4,
RO-400084, Cluj-Napoca
Tel: +40 264 590 066, +40 264 405 357
E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
Web: www.teatrufilm.ubbcluj.ro

ÎNSCRIERI:
Vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații până la data de 25 aprilie 2024:
1. numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale studentului înscris;
2. Instituția de învățământ la care e înscris studentul și anul de studiu;
3. titlul comunicării;
4. un rezumat (aprox. 20 de rânduri), însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și de o mini-bibliografie.
În vederea selecției participanților, rezumatul lucrării și celelalte date menționate anterior vor fi
transmise prin e-mail la adresa: oana.chis@ubbcluj.ro
Programul exact al sesiunii va fi comunicat după încheierea selecției.