Burse DAAD pentru anul universitar 2024-2025

Burse DAAD pentru anul universitar 2024-2025 Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România. Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. De…

Prelungirea perioadei de achitare a taxelor de școlarizare

Anunț prelungire perioada de achitare a taxelor de școlarizare În ședința Consiliului de Administrație din 9 octombrie 2023, s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare aferente anului universitar 2023/2024 pentru ciclurile de şcolarizare licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare, cu tranşele scadente până la data de 10.10.2023, precum şi pentru studenţii străini cu tranşa scadentă până…

Decontare transport local studenți/masteranzi/doctoranzi

Beneficiari: studenți la forma de învățământ cu frecvență, studii de licență, master, doctorat, cu vârsta până la 30 de ani Conform art.128, alin(3) din Legea învățământului superior nr.199/2023: Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei…