CERCETARE

CENTRE DE CERCETARE Centrul de cercetare științifică și de creație artistică în domeniul artelor spectacolului Obiectivele centrului de cercetare: În conformitate cu prioritatile stiintifice si didactice stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii în cadrul reformei universitare si a apartenentei României la Uniunea Europeana, cu programele nationale de cercetare si dezvoltare, cu strategia proprie de…