În atenția studenților care vor fi admiși în anul I la toate specializările.

PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

(1) Programul de formare psihopedagogică, organizat de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității din Craiova se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), în sistemul creditelor de studiu transferabile.
(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.
(3) Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează programe de formare psihopedagogică iniţială, atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie.

Întreaga metodologie (inclusiv despre admiterea în program) o regăsiți AICI.

Linkul direct către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (de pe siteul Universității din Craiova) este AICI.