Conf. univ. dr. ELMIRA SEBAT

CV

CURSURI:

Artă vocală − Canto
Arta teatrului muzical
Tehnică vocală − Cânt
Educație vocală și corporală
Cânt românesc contemporan
Clasă de operă

mail: sebatelmira@gmail.com