GHID PENTRU ELABORAREA ŞI
SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

În vederea realizării și susținerii lucrării de licență sau disertație, descărcați și consultați ghidul care explică în amănunt toți pașii necesari, precum și formatul standard (organizare, cuprins, paginație, fonturi, note de subsol și citări, format copertă etc.).