Pentru achitarea tranşei taxei de şcolarizare, având ca termen limită 15.02.2024 s-a stabilit în ședința Consiliului de Administrație din 15. 02.2024,  prelungirea până la data de 29.02.2024 inclusiv, cu exmatriculare în data de 01.03.2024, pentru ciclurile de şcolarizare licenţă, master, doctorat şi studii postuniversitare.