În perioada 2023 – 2024 Universitatea din Craiova beneficiză de acces instituțional la 15 baze de date științice în cadrul Asociației Anelis Plus. Accesul se realizează prin recunoașterea IP-urilor instituționale, din interiorul instituției (detalii pe pagina Web a Bibliotecii – http://biblio.central.ucv.ro) sau de la distanță (acces mobil).

De acces mobil (#deacasă) la următoarele baze de date științifice beneficiază inclusiv studenții (licență, master, doctorat) și  este necesară deschiderea a 2 conturi, utilizând adresa de email instituțional în completarea formularelor de înregistrare:

 – unul pentru accesarea resurselor furnizate de Enformation – https://www.e-nformation.ro/

 – unul pentru accesarea  resurselor furnizate de Romdidac – http://accesmobil.romdidac.ro

Pentru accesarea platformei de cercetare și evaluare InCites (Clarivate Analytics) trebuie creat un cont și pe site-ul acesteia (detalii găsiți în ghidul Enformatiom atasat acestui email).

I. BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE FULLTEXT

1. Science Direct Freedom Collection  – www.sciencedirect.com    – Enformation

2. SpringerLink Journals – https://link.springer.com/  – Enformation

3. Wiley Online Library Journals – https://onlinelibrary.wiley.com  – Enformation

4. Taylor&Francis Journals – https://www.tandfonline.com   – Enformation

5. Cambridge Journals – https://www.cambridge.org/core/  – Romdidac

6. Oxford Journals –  https://academic.oup.com/  – Romdidac

7. EBSCO Academic Search Ultimate  –  https://search.ebscohost.com  – Romdidac

 

II. BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE SPECIALIZATE FULLTEXT

 

1. IEEE/IET Electronic Library  (IEL)  – https://ieeexplore.ieee.org/   Enformation

2. MathSciNet – American Mathematical Society – https://mathscinet.ams.org/mathscinet/  Enformation

3. American Institute of Physics Journals – AIP – http://www.scitation.org/ Enformation

4. CAB Abstracts with Fulltext – https://www.cabdirect.org/ – Enformation

 

III. BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE BIBLIOGRAFICE, BIBLIOMETRICE

1. Clarivate Analytics (Web of Knowledge) – webofknowledge.com – Enformation

Web of Science 

Thomson Journal Citation Reports  

Thomson Derwent Innovations Index

 2. Scopus – www.scopus.com Enformation

 

IV. PLATFORME DE EVALUARE ȘI CERCETARE ANALITICĂ

1. InCites – Clarivate Analytics –  https://incites.clarivate.com/  Enformation

2. SciVal – Elsevier – https://www.scival.com – Enformation

 

Dacă întâmpinați probleme în accesarea resurselor electronice, puteți să ne contactați pe adresa de email gabriela.bistriceanu@biblioteca.ucv.ro

Vă rugăm să diseminați aceste informații în cadrul facultății pe care o reprezentați, în vederea accesării resurselor electronice disponibile.

Șef Serviciu Gabriela Bistriceanu

Prorector – Prof. univ. dr. Dan Selișteanu