ANUNȚ IMPORTANT CU PRIVIRE LA CREDITE

Studenţii trimit OBLIGATORIU la secretariatul facultății (secretariat.litere@ucv.ro) înaintea începerii sesiunii de restanțe:

CERERE pentru CREDITELE din anii anteriori însoţită de copia chitanţei cu care s-a făcut plata,
Situația școlară.
Chitanţa în original se prezintă la profesorul de specialitate

Cataloagele se editează NUMAI pe bază de cerere.

Studenţii care nu depun cerere nu pot da examenul.

PLATA SE FACE ASTFEL:

Studentul în an II cu credit din anul I – 50 lei/disciplină/semestru

Studentul în an III cu credit din: anul II – 50 lei/disciplină/semestru

anul I – 100 lei/disciplină/semestru

Studentul în an IV (Muzică) cu credit din: anul III – 50 lei/discipilă/semestru

anul II – 100 lei/disciplină/semestru

anul I – 150 lei/disciplină/semestru

Plata se poate face:

la orice sucursală B.R.D. în baza facturii proforme pe care studentul o listează din Evidența Studenților
la Casieria Universităţii de la Agronomie, Căminul 4, str. Libertății nr. 19.
RESTANȚELE DIN ANUL CURENT NU SE PLĂTESC