Anunț referitor la cazarea studenților din anul I

Cererile de cazare pentru studenții din anul I vor fi luate în considerare doar pentru candidații care și-au exprimat opțiunea în platforma de admitere (Portal Evstud Universitatea din Craiova).

În situația în care un candidat nu a optat pentru cazare în platforma de admitere (Portal Evstud Universitatea din Craiova), acesta poate depune o cerere fizic către comisia de admitere pe facultate, la sediul facultății până la data de 29.07.2022 sau la sediul Convenției Organizațiilor Studențești UCv, până la data de 1.08.2022.

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII