Academia Oamenilor de Știință din Romania (AOSR) – Finanțare proiecte de cercetare

Academia Oamenilor de Știință din Romania (AOSR), prin programele de susținere a activității tinerilor cercetători din universități și institute de cercetare, va finanța în anii 2022-2023 proiecte de cercetare elaborate de colective formate din cadre didactice și studenți doctoranzi cu vârsta de până la 35 de ani, excepție făcând coordonatorul colectivului care poate avea vârsta de până la 45 de ani. Aria tematică a proiectelor acoperă domenii prioritare de cercetare fundamentală și aplicativă.

Documentația referitoare la tematica cercetărilor finanțate de AOSR și informații cu privire la modul de evaluare și validare a propunerilor de proiecte sunt disponibile pe site-ul: http://www.aosr.ro. Perioada de depunere a solicitărilor de finanțare este 20 ianuarie – 25 februarie 2022.