IMPORTANT! NOTĂ CU PRIVIRE LA CREDITE

NOTĂ CU PRIVIRE LA CREDITE Studenții trimit OBLIGATORIU la secretariatul facultății (secretariat.litere@ucv.ro) înaintea începerii sesiunii de restanțe: – CERERE pentru CREDITELE din anii anteriori însoțită de copia chitanței cu care s-a făcut plata. – Situația școlară. –––––––––––– Chitanța în original se prezintă la profesorul de specialitate. Cataloagele se editează NUMAI pe bază de cerere. Studenții…