METODOLOGIA DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ÎN SISTEM ON-LINE

DESCARCĂ METODOLOGIA

Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, din
12.03.2020, aprobate de Senatul UCV din 13.03.2020, prin care s-a decis suspendarea activităților
didactice directe, în raport cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului
nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, s-a elaborat prezenta metodologie, cu privire la următoarele
aspecte:
•Transmiterea materialelor didactice și desfășurarea activității didactice on-line;
•Verificarea și monitorizarea calității actului didactic desfășurat on-line;
•Evaluarea studenților;
•Desfășurarea practicii de specialitate/ stagiilor pentru elaborarea proiectelor de
licență/diplomă/disertații;
•Organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație/ susținere publică a
tezei de doctorat/ a tezelor de obținere a abilitării într-un domeniu de doctorat;
•Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de
masterat și de doctorat.