Hotărâre a Consiliului de Administrație al Universității din Craiova.
Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19.

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr.7 din 11.03.2020 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Consiliul de
Administraţie al Universității din Craiova, întrunit astăzi, 12.03.2020, ora 1000 hotărăște:
1. Constituirea unui Comitet pentru analiza, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie Covid-19 (Coronavirus) la nivelul UCv.
Adresa de contact: rectorat@central.ucv.ro; rectorat@ucv.ro
2. Suspendarea activităților didactice directe („față în față”), precum și a tuturor activităţilor conexe (conferințe ştiinţifice, concursuri studențești/școlare, evenimente culturale, artistice şi sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public, etc.) până
la data de 31.03.2020.
3. În perioada 13-31.03.2020, activitățile didactice se vor desfășura în regim online utilizând platforma EvStud sau platformele de e-learning (Moodle, Google Classroom) cadrele didactice şi studenţii beneficiind de suportul necesar în domeniu.
4. Activităţile didactice care nu pot fi derulate în regim online vor putea fi recuperate după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.
5. Activităţile administrative și de cercetare din cadrul Universității din Craiova, derulate de către personalul angajat al UCv – cadre didactice și de cercetare, personal administrativ și de suport nu se suspendă.
6. Pentru personalul UCv care se deplasează cu mijloacele de transport în comun și pentru care programul începea la ora 08.00, se decalează începerea activității cu 30 de minute, respectiv programul va începe la ora 80.30.
7. În perioada 13-31.03.2020 în căminele studențești se vor efectua activități de igienizare. Pot să rămână cazați în campusurile UCv doar studenții străini, studenții proveniți din casele de copii și studenții angajați la agenți economici din zona metropolitană Craiova,
care nu se pot deplasa în localitățile de domiciliu. Studenții angajați vor depune o adeverință de la angajator până cel târziu luni, 16.03.2020. Situațiile speciale vor fi analizate de Comitetul pentru analiza, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie
Covid-19 (Coronavirus) la nivelul UCv.
8. Se interzice accesul în spațiile de învățământ și administrative ale universității a tuturor persoanelor, cu excepția angajaților UCv.
9. Se interzice accesul în căminele studențești ale Universității din Craiova a tuturor persoanelor. Fac excepție studenții rămași cazați în respectivul cămin și angajații UCv.

Hotărârea în format PDF.