Studenţii anului I sunt obligaţi să-şi ia de la secretariat carnetul de student cu PAROLA DE INTERNET, cu ajutorul căreia, DUPĂ SESIUNILE FIECĂRUI AN DE STUDIU (anii I, II, III şi IV), îşi verifică situaţia şcolară.
Orice neconcordanță necomunicată la secretariatul facultății până la 25 septembrie al fiecărui an nu se mai ia în considerare, studentul suportând consecințele regulamentului privind activitatea studenților.

Adresa de internet este:
www.ucv.ro
Din prima pagină alegeţi secţiunea „Studenţi”, din pagina următoare, din stânga, alegeţi „Evidenţa studenţilor”, apoi la „Login student” introduceți codul numeric personal și parola cu litere mari.

Planurile de învăţământ se găsesc în aceeaşi secţiune.
NOTĂ:
Orice neconcordanță de note va fi comunicată URGENT la secretariatul facultății. INDIFERENT DACĂ AVEȚI NUMAI NOTE DE 10 (ZECE) ÎN CARNET, OBLIGATORIU URMĂRIȚI EVIDENȚA STUDENȚILOR PENTRU A NU FI OMISĂ O NOTĂ ÎN CATALOG.

DECANAT