Prof. univ. dr. ALEXANDRU BOUREANU
Director Departament Arte și Media

CV

CURSURI:
Arta actorului
Management cultural și teatral
Didactica specialității (actorie)
Conducător master Arta actorului

mail: boureanu@gmail.com