Școala doctorală Alexandru Piru(Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere) anunță organizarea, în data de 28 septembrie 2019, a Colocviului Național al Școlii doctorale – Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară, ajuns deja la cea de-a III-a ediție.
Destinat în exclusivitate doctoranzilor și orientat către facilitarea și popularizarea studiilor academice, Colocviul a fost construit, încă de la început, pe niște premise ale accesibilității, interdisciplinarității și efervescenței culturale. Cele două manifestări anterioare s-au soldat cu publicarea a două volume în cuprinsul cărora se regăsesc cele mai bune publicații ale tinerilor cercetători din țară și din străinătate.
Colocviul reunește 71 de participanți de la universități de prestigiu din țară: Universitatea din București, Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Ovidius”din Constanța etc.
Ceremonia de deschidere va avea loc sâmbătă, 28 septembrie 2019, ora 9:00, la Universitatea din Craiova, Aula „Regele Mihai I”, strada A.I. Cuza, nr. 13.
Lucrările colocviului vor fi prezentate în cadrul a 10 secțiuni, încadrate în 4 domenii de cercetare: lingvistică, literatură, antropologie și etnologie.
Convinși fiind că într-o lume aflată în continuă și rapidă schimbare, schematismele și rigiditatea nu pot susține un veritabil eșafodaj multicultural și multidisciplinar, organizatorii acestei manifestări științifice mizează pe capacitatea discursului critic de a construi și de a imprima în cadrul discursului academic și social elemente ale originalității, inventivității, curiozității fertile și investigației conceptuale.

  

PERSOANE DE CONTACT:

Prof. univ. dr. Cristiana-Nicola TEODORESCU,cteodorescu05@yahoo.fr
Dr. Oana BĂLUICĂ,oana.baluica@yahoo.com