Conf. univ. dr. REMUS VLĂSCEANU

CURSURI:
Atelier de creație
Tehnica actorului de film
Tehnică și producție de teatru