Lector univ. dr. GABRIEL ZAMFIR

CV

CURSURI:
Folclor muzical românesc
Teorie, solfegiu, dictat
Sisteme de educație muzicală