ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 2022-2023.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența documentelor digitale/scanate încărcate în platforma de înscriere și cele originale.

Candidații care nu fac dovada cunoașterii limbii române, vor urma obligatoriu și cursurile anului pregătitor de limbă română.

Candidații se vor înscrie pe platforma de admitere EvStud, în secțiunea alocată pentru candidații romani de pretutindeni

Documente utile: 

Documente de informare:

În funcție de evoluția In epidemiei de SARS-CoV-2 la nivel național și internațional, autoritățile române pot aplica măsuri suplimentare privind sănătatea publică care să vizeze transportul internațional, înmatricularea la studii și participarea la cursuri.

Contact

Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

Adresă: str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, clădirea centrală, etaj II, sala 445

Email: relint@ucv.ro

Tel. /Fax sala 445: +40 251 419 030