CREDITE PENTRU STUDII

Credite pentru studii

 • Cui se adresează:
 • Avantajele accesării creditelor de studii:
  • siguranţă financiară pe toată durata studiilor;
  • condiţii de creditare preferenţiale obţinute de Universitatea din Craiova, la următoarele bănci:
   • BRD Groupe Societe Generale (detalii)
   • Banca Italo Romena (detalii)
   • Banca Comerciala Feroviara (detalii)
  • flexibilitate şi uşurinţă în accesare;
  • creditul poate fi garantat prin cumularea veniturilor mai multor persoane
 • Pentru ce poate fi utilizat creditul de studii:
  • plata taxei de şcolarizare;
  • transport;
  • cazare;
  • procurare de materiale didactice (cărţi, manuale, echipamente, tehnică de calcul)
 • Paşi de urmat:
  • studentul completeză o cerere tip (descarcă formular) care se depune la secretariatul facultăţii
  • în baza cererii depuse, studentul primeşte o adeverinţă care atestă calitatea de student al Universităţii din Craiova;
  • studentul se prezintă la oricare din punctele de lucru ale băncilor de mai sus pentru a deschide un dosar de credit, cu următoarele documente;
   • adeverinţă de student
   • adeverinţă de venit a co-împrumutaţilor (tutorii legali)
   • fluturaşii pentru ultimele 3 salarii sau copia contractului de salarizare a co-împrumutaţilor;
   • factură de utilităţi

În plus, pentru toţi studenţii de la forma cu taxă, Universitatea din Craiova oferă posibilitatea reducerii taxei de şcolarizare anuală cu 5% dacă se face plata integrală până la data de 15 noiembrie a anului universitar curent.