Lector univ. dr. MIHAIL ANTONIE

CURSURI:
Educație fizică (expresie corporală)
Mișcare scenică
Lupte scenice și scrimă

mail: antomih@gmail.com