Lector univ. dr. ANCUȚA SIMONA SANDU

CV

CURSURI:
Estetica muzicală
Stilistică muzicală
Teorie, Solfegiu, Dictat
Ansamblu coral

mail: sandu_ancuta@yahoo.com