CALENDARE, METODOLOGII ȘI REGULAMENTE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE / ABSOLVIRE - IULIE 2022

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 2022

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ MUZICĂ 2022

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE 2022

METODOLOGIE examen de LICENŢĂ INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO 2022

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE ÎN SISTEM ON-LINE

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021

(vezi de la pagina 18)

EXCLUSIV PENTRU STUDENȚII SPECIALIZĂRII CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA
ACTE NECESARE pentru înscrierea la examenul de finalizare a
studiilor nivel licență / anul universitar 2020-2021