CENTRE DE CERCETARE DIN CADRUL FACULTĂȚII DE LITERE

CENTRUL DE CERCETĂRI ARGOTOLOGICE (CeCArg).
Director : Conf. univ. dr. Laurenţiu BĂLĂ

Laborator 1 : Argoul românesc : origini, istoric, reprezentanţi
Laborator 2 : Argoul internaţional : francez, italian, anglo-american, spaniol
Laborator 3 : Argotologie comparată

CENTRUL DE STUDII ANTROPOLOGICE ŞI LITERARE ASUPRA IMAGINARULUI, CREATIVITĂŢII ŞI LIMBAJELOR MODERNE ŞI CONTEMPORANE (Antropo-Lit).
Director : Prof. univ. dr. Nicu PANEA

Laborator 1 : Vechile şi noile antropologii şi studii culturale (Coordonator : Conf. univ. dr. Carmen Banţa)
Laborator 2 : Discursuri identitare în literatura română (Coordonator : Conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu)
Laborator 3 : Configurarea identităţilor culturale în literaturile străine (Coordonator : Conf. univ. dr. Florentina Anghel)

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI STUDII INTER- ŞI TRANSDISCIPLINARE (STUDITrans).
Director : Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU

Laborator 1: Traducere, terminologie şi analiză de corpus (Coordonator : Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu)
Laborator 2: Text şi imagine (Coordonator : Conf. univ. dr. Monica Tilea)
Laborator 3: Modele, strategii şi instrumente în ştiinţele educaţiei şi în didactica actuală (Coordonator : Conf. univ. dr. Claudiu Bunăiaşu)

CENTRUL DE CERCETARE DIVERSITATE LINGVISTICĂ ŞI PRACTICI DISCURSIVE IDENTITARE (PraxLingua).
Director : Conf. univ. dr. Mihaela POPESCU

Laborator 1: Studii de lingvistică (teoretică şi aplicată), pragma-semantică şi sociolingvistică (Coordonator : Conf. univ. dr. Anamaria Preda)
Laborator 2: Studii de onomastică şi lexicologie (Coordonator : Prof. univ. dr. habil. Silvia Pitiriciu)
Laborator 3: Studii de lingvistică comparată şi transfer cultural (Coordonator : Prof. univ. dr. Elena Pîrvu)

CENTRUL DE CERCETARE LIMBAJE ARTISTICE IDENTITARE ÎN CONTEMPORANEITATE (LAIC).
Director : Lect. univ. dr. Alina (Mangra) VLĂSCEANU

L1 : Laborator de studii teatrale (Coordonator : Conf. univ. dr. Remus Vlăsceanu)

1.1.    Gestul – mijloc de comunicare în exprimarea identităţii personajului

1.2. Tehnici de abordare a rolului în limbajul scenic contemporan

L2 : Laborator de studii muzicale (Coordonator : Conf. univ. dr. Elmira Sebat)

2.1. Ritmul – modalitate de exprimare a identităţii

2.2. Stilul muzical contemporan – ipostaze ale costumului

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE, MEDIA, OPINIE PUBLICĂ (CCSCMOP).

Centrul de Cercetare Științifică Comunicare, Media și Opinie Publică (CCSCMOP) este o organizaţie profesională de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care funcţionează sub egida Universităţii din Craiova şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, doctori, doctoranzi şi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.
Director : Prof. univ. dr. habil. Ştefan VLĂDUŢESCU

Laborator 1 : Comunicare, publicitate şi relaţii publice (Coordonator : Conf. univ. dr. Alexandra Iorgulescu)
Laborator 2 : Media şi tehnologia informaţiei (Coordonator : Lect. univ. dr. Xenia Negrea)
Laborator 3: Opinie publică, mentalitate şi observaţie antropologică: (Coordonator : Lect. univ. dr. Gheorghe Florescu)

Arhivă

CENTRUL DE CERCETARE  IDENTITĂȚI CULTURALE EUROPENE (CCICE).

Bazele Centrului de Cercetare Identităţi culturale europene (CCICE) au fost puse în data de 14.04.2014, prin asocierea a şase centre precedente: Centrul de cercetare a identităţilor lingvistice şi culturale europene, Centrul de cercetare “Limba română în context romanic şi balcanic”, Centrul de lingvistică românească aplicată, Centrul de cercetare a literaturii române din secolul al XX-lea, Centrul de cercetare Actualitatea culturii tradiţionale în zonele românofone din nord-estul Bulgariei şi din sud-estul Serbiei (zona Timocului) şi Centrul de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică în domeniul artelor spectacolului, care continuă să funcţioneze ca direcţii de cercetare.

CENTRUL DE CERCETARE ÎN DOMENIUL TRADUCERII ȘI TERMINOLOGIEI (TradComTerm).

Centrul de cercetare în domeniul traducerii şi terminologiei a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, în anul 1999, cu scopul de a coordona, unifica şi centraliza activitatea de excelenţă ştiinţifică traductologică şi terminologică la nivelul Facultăţii şi Universităţii. În perioada 1999 – 2005 a fost recunoscut CNCS, între anii 2005 – 2014 a fost recunoscut la nivelul Senatului UCv.