NOTĂ CU PRIVIRE LA CREDITE

Studenții trimit OBLIGATORIU la secretariatul facultății (secretariat.litere@ucv.ro) înaintea începerii sesiunii de restanțe:

– CERERE pentru CREDITELE din anii anteriori însoțită de copia chitanței cu care s-a făcut plata.

– Situația școlară.

––––––––––––

Chitanța în original se prezintă la profesorul de specialitate.

Cataloagele se editează NUMAI pe bază de cerere.

Studenții care nu depun cerere, nu pot da examenul.

––––––––––––

PLATA SE FACE ASTFEL:

Studentul în an II cu credit din anul I – 50 lei/disciplină/semestru.

Studentul în an III cu credit din:

  • anul II – 50 lei/disciplină/semestru
  • anul I – 100 lei/disciplină/semestru

Studentul în an IV (Muzică) cu credit din:

  • anul III – 50 lei/disciplină/semestru
  • anul II – 100 lei/disciplină/semestru
  • anul I – 150 lei/disciplină/semestru

–––––––––––––

Plata se poate face:

– la orice sucursală B.R.D. în baza facturii proforme pe care studentul o listează din Evidența Studenților;

– la Casieria Universității de la Agronomie, Căminul 4, str. Libertății nr. 19.

RESTANȚELE DIN ANUL CURENT NU SE PLĂTESC.

––––––––––––––––––––––––-

MODEL CERERE CĂTRE DECANAT

Nr. …………… din ………………………….

 

Doamnă Decan,

Subsemnatul(a), ……………………………………………………….., student(ă) în anul II/III/IV/de credite, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, secția ………………………………….., an universitar 2020/2021, sesiunea …………………………….. 2021, vă rog să binevoiți a-mi aproba cererea de susținere a CREDITELOR din anii anteriori după cum urmează:

anul …., sem. ….

disciplina …………………………………. prof. ……………………………………………………….

disciplina …………………………………..prof…………………………………………………………

disciplina …………………………………..prof…………………………………………………………

disciplina …………………………………..prof…………………………………………………………

Am achitat cu chitanța nr………………………. din data ……………………..

Data:                                                                                      Semnătura:

 

Doamnei Decan al Facultății de Litere