FINALIZARE STUDII

IULIE 2021

 

Lucrările de licență/disertație/absolvire vor fi încărcate pe platforma Evidența Studenților până pe 6 iunie 2021. Profesorul coordonator va valida forma finală a lucrării până la data de 14 iunie 2021 și îi va transmite studentului fișa de recenzare semnată și scanată pana la data de 21 iunie 2021.

Un set de subiecte model pentru fiecare program de studii vor fi postate pe site-ul facultății cu cel puțin 12 zile înainte de data examenului.

Examenul se va desfășura online și se vor folosi conturile instituționale.

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație/absolvire absolvenții vor trimite electronic în perioada 22-24 iunie 2021, pe adresa de e-mail a secretariatului Facultății de Litere (secretariat.litere@ucv.ro) următoarele documente, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF:

  • Cererea pentru înscrierea la examenul de licență/disertație/absolvire. Aceasta este disponibilă pe site-ul facultății.
  • Lucrarea elaborată, în format PDF.
  • Fișa de recenzare a lucrării de licență/disertație/absolvire (întocmită de către profesorul coordonator).

Acestea vor fi denumite astfel:

Nume Prenume_Cerere_ acronim program de studiu

Nume Prenume_Lucrare_ acronim program de studiu

Nume Prenume_Fisa de recenzare_acronim program de studiu

(de exemplu: Popescu Andreea_Cerere_LLM)

Acronimul programului de studii se găsește în tabelul de mai jos.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE FINALIZARE STUDII

LICENȚĂ

Program de studii Acronim program de studiu Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate Susţinerea lucrării de licenţă
Muzică

LLM

6 iulie

7 iulie

Interpretare muzicală-canto  

LLV

6 iulie

7 iulie

Interpretare muzicală-instrumente

LLI

6 iulie

7 iulie

Artele spectacolului (actorie)

LLA

6 iulie

7 iulie

 

MASTERAT

Program de studii Acronim Susținerea disertației
Arta actorului

LMN

8 iulie

Management și antreprenoriat cultural

LMB

8 iulie

Artă muzicală românească contemporană

LMC

8 iulie

 

CONTACT

TELEFON  0251.414.468

EMAIL  secretariat.litere@ucv.ro