ANUNȚ IMPORTANT

STUDENŢII ANULUI I PRIMESC CARNETE DE STUDENT ÎNCEPÂND CU 07.10.2019
LUNI – JOI: 12.00-14.00

CARNETELE DE STUDENT ȘI LEGITIMAȚIILE DE TRANSPORT SE POT RIDICA PÂNĂ PE 15.01.2020

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANUL I
STUDENŢII ANULUI I ZI BUGET
Studenţii aduc 2 fotografii + legitimaţia de concurs + C.I.
Studenţii primesc:
– carnete de student
– legitimaţii de transport.

STUDENŢII ANULUI I ZI + ID TAXĂ

Studenţii aduc 2 fotografii + legitimaţia de concurs + C.I. şi chitanţa, în original, de achitare a primei tranşe din taxa de şcolarizare, care se achită până la data de 10.10.2019
Studenţii primesc:
– carnete de student
-legitimaţii de transport
Studenții care nu-şi achită tranșele aferente din taxa de școlarizare, conform datelor din contractul de studii, sunt exmatriculați.
TAXA DE ȘCOLARIZARE se achită la CASIERIA UNIVERSITĂȚII în Complex Agronomie – Cămin 4, str. Libertății, nr. 15
Toți studenții anului I pot primi adeverințe, numai după ce au carnetele ștampilate,
personal sau printr-un împuternicit cu procură notarială.

DECANAT