Conf. univ. dr. CONSTANTIN CICORT

CV

CURSURI:
Tehnica vorbirii scenice
Educația și expresia vorbirii scenice
Arta vorbirii scenice
Declamație și prozodie
Expresivitatea și măiestria vorbirii

mail: constantincicort@gmail.com